தைப்பூசம், மகமை எழுதுதல்

அன்புள்ள நகரத்தார்களுக்கு, வணக்கம். தைப்பூச தினத்தன்று ஆலயத்தின் இணைப்பு கட்டிட மூன்றவாது தளத்தின் நகரத்தார் சங்கத்தின் எதிர் (STEC Computer Center) அறையில் மகமை எழுதப்படும். அத்துடன்

Read more

பொங்கல் காய்கறி விநியோகம்

தை பொங்கலுக்கு முதல் நாள் மாலை 6 மணி முதல் சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்கள் மூலம் 400 காய்கறிப்பைகள் நகரத்தார்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது

Read more