பொங்கல் காய்கறி விநியோகம்

தை பொங்கலுக்கு முதல் நாள் மாலை 6 மணி முதல் சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்கள் மூலம் 400 காய்கறிப்பைகள் நகரத்தார்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது

Read more

நூலகம்

நமது தெண்டாயுதபாணி கோவிலில் நூலகம் இணைக்கட்டடத்தில் உள்ள மின் தூக்கி அருகே அமைந்துள்ளது. கோவில் இயங்கும் நேரத்தில் திறந்து இருக்கும். அங்கே இடம்படுபவை: 1) The library

Read more
Page 2 of 812345...Last »